PDA

View Full Version : Hiệu ứng cho proshow producer 5.0 - download hiệu ứng tuyết, mưa đẹp cho proshow producer 5.0Administrator
02-25-2014, 10:07 AM
Hiệu ứng Proshow Producer 5 - tải hiệu ứng tuyết rơi đẹp cho Proshow Producer 5 - hiệu ứng mưa đẹp Proshow Producer 5
Xem thêm:Download Proshow Producer 5.0.3222 full crack (http://vozfozum.com/threads/402-download-proshow-producer-5-0-3222-full-crack-link-medifire.html)
Hiệu ứng tuyết rơi tuyệt đẹp làm bằng Proshow Producer 5

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7H2ajv9F1VA
Link download hiệu ứng:
http://www.mediafire.com/?w61v0yos521z38p (http://vozfozum.com/redirect.php?url=http://www.mediafire.com/?w61v0yos521z38p)
Down hiệu ứng về & giải nén vào thư mục C:\ProgramFiles\Photodex\ProShowProducer\styles

Cách cài đặt nói chung không khác những style pack là mấy. chỉ việc giải nén và copy tất cả những ǵ tải về vào thư mục transitions là ok. Có điều lần đầu tiên nó load các transitions này có thể khiến máy giật tưng bừng
Download toàn bộ hiệu ứng tuyệt đẹp:
http://www.mediafire.com/?d4594f8hzx3ar (http://vozfozum.com/redirect.php?url=http://www.mediafire.com/?d4594f8hzx3ar)

Administrator
04-24-2014, 10:43 AM
C̣n đây là các Style proshow producer 5.0, Transition, Background mà ḿnh có
Style (Khoảng 2000 style)
Baby Style Pack (http://vozfozum.com/redirect.php?url=http://www.mediafire.com/download/g55x565xb0gxmwp/Baby_Style_Pack_1-2.7z)
Choice Style Pack (http://www.mediafire.com/download/l8ljrw8ukc7l8bo/Choice_Style_Pack_1-7.rar)
Christmas Style Pack (http://www.mediafire.com/download/dp0bivb5s8a1xky/Christmas_Style_Pack.7z)
Maggie's Style Pack (http://www.mediafire.com/download/y099g85ndhwu30e/Maggie's_Style_Pack_1-4.7z)
Pete's Slide Styles Packs (http://www.mediafire.com/download/19gs71b45ul6c6h/Pete's_Slide_Styles_Packs_1-14.rar)
Proshow Style Grunge 1 (http://www.mediafire.com/download/sv6h8yntdtbzk1e/ProShow_Styles_Grunge_1.rar)
Proshow Style Grunge 2 (http://www.mediafire.com/download/4n48277l7y7188a/ProShow_Styles_Grunge_2.rar)
Stylepack (http://www.mediafire.com/download/5gvi5q12ua629dr/Stylepack.rar)
Style sưu tầm (http://www.mediafire.com/download/p5vklboyj7n810i/Style.rar)
Transition (khoảng 500 Transition)
Transition Animal (http://www.mediafire.com/download/6roalxp5ad15mky/Animal_Transition_1-5.7z)
Transition Baby (http://www.mediafire.com/download/8fuyojyijq2h1vn/Baby_Transition.7z)
Transition Cartoon (http://www.mediafire.com/download/o436ugkqn81wqyl/Cartoon_Transition_1-8.7z)
Transition Choice (http://www.mediafire.com/download/1fqba80v8i9wk6u/Choice_Transtion_1-3.7z)
Transition Chrismas (http://www.mediafire.com/download/44w9x7phxr898wi/Chrismas_Transition_1-3.rar)
Transition Proshow Sparkle (http://www.mediafire.com/download/x6ngdbim59z09k9/Proshow_Sparkle_Transitions.7z)
Transition Proshow (http://www.mediafire.com/download/6pjaaazjw9vp94x/Proshow_Transition_2.rar)
Transition Proshow DJ (http://www.mediafire.com/download/4s74bzg9jsg2ocg/Proshow_Transition_Dj_Hoaly.rar)
Transition Proshow X (http://www.mediafire.com/download/bx333vyrsvgfdgs/PrTr_PckVol1.rar)
Transition TH (http://www.mediafire.com/download/kqzfx8kwu0a5ppu/Transition.rar)
Background (Hàng trăm Video ngắn làm Background)
Background 1 (http://vozfozum.com/redirect.php?url=http://www.mediafire.com/download/zglvqa8v8rtccw9/Backgrounds_1.rar)
Background 2 (http://www.mediafire.com/download/21t62cbu2ekfih7/Backgrounds_2.rar)
Background 3 (http://www.mediafire.com/download/gd7ns3ibwmewpsu/Backgrounds_3.rar)
Các bạn có thể search thêm trên mạng với từ khoá "Background for Proshow " nhá!
Các bạn download về, giải nén.
Copy vào thư mục cài đặt
Với Style ta copy vào thư mục:
C:\Program Files (x86)\Photodex\ProShowProducer\styles (Win x64)
C:\Program Files\Photodex\ProShowProducer\styles (Win 32x)
Với Transitions ta copy vào thư mục:
C:\Program Files (x86)\Photodex\ProShowProducer\transitions (Win x64)
C:\Program Files\Photodex\ProShowProducer\transitions (Win 32x)

Administrator
05-13-2014, 03:28 PM
Ảnh nền Proshow Producer Cực Đẹp - Background Style Proshow Producer đẹp
Ảnh nền Proshow Producer Cực Đẹp (http://vozfozum.com/threads/1203-anh-nen-proshow-producer-cuc-dep-background-style-proshow-producer-dep.html)

Administrator
05-28-2014, 12:22 PM
Style Proshow Producer 6 3D T́nh yêu Cực Đẹp Cho Proshow Producer 6.0
http://i.imgur.com/FIhOK6w.png
style proshow 6
http://i.imgur.com/kC3jBbp.png
Xem: Style Proshow Producer 6 (http://vozfozum.com/threads/1227-style-proshow-producer-6-3d-tinh-yeu-cuc-dep-cho-proshow-producer-6-0.html)

Administrator
06-29-2014, 07:04 PM
Photodex Proshow Producer 5.0.3310 Crack (http://vozfozum.com/threads/1246-photodex-proshow-producer-5-0-3310-crack-full-portable-moi-download.html)