PDA

View Full Version : Chia sẻ cách hack Asphalt8 ver mới nhất tháng 4/2014Administrator
04-03-2014, 10:09 AM
Dưới đây ḿnh sẽ chia sẻ bản hack asphalt 8 ver mới nhất tháng 4.2014 với nhiều tính năng và chống dis.
Xem thêm: Hướng dẫn hack Asphalt 8 thành công (http://vozfozum.com/threads/691-hack-game-asphalt-8-moi-nhat-huong-dan-hack-asphalt-8-thanh-cong-100.html)
uônhttp://heaveniphone.com/attachment.php?attachmentid=35863&d=1394941919&thumb=1 (http://heaveniphone.com/attachment.php?attachmentid=35863&d=1394941919)http://heaveniphone.com/attachment.php?attachmentid=35864&d=1394941955&thumb=1 (http://heaveniphone.com/attachment.php?attachmentid=35864&d=1394941955)http://heaveniphone.com/attachment.php?attachmentid=35865&d=1394941981&thumb=1 (http://heaveniphone.com/attachment.php?attachmentid=35865&d=1394941981)http://heaveniphone.com/attachment.php?attachmentid=35866&d=1394942001&thumb=1 (http://heaveniphone.com/attachment.php?attachmentid=35866&d=1394942001)
http://img.talkandroid.com/uploads/2013/08/Asphalt-8.png (http://vozfozum.com/threads/691-hack-game-asphalt-8-moi-nhat-huong-dan-hack-asphalt-8-thanh-cong-100.html)
Cập nhật Hack Game Asphalt 8 mới nhất 1.3.0 :
1. Anti-ban (chống ban account)
2. Everything Costs 0 (tất cả đồ đều có giá 0$)
3. Infinite Cash (Tiền vô hạn)
4. Infinite Nitro (Nitro vô tư)
5. Drift Gate (Qua mỗi cổng được cộng nhiều điểm)
6. No Collision
Download file deb về , bỏ vào một đường dẫn nào đó tùy ư , bật iFile lên và vào lại đường dẫn đó , tap vào file vừa download chọn "Installer" > Done . Respring là xong , không cần phải reboot .
Link Download : https://mega.co.nz/#!950xQRJC!IVjCrP...TNjW3dGLfBJYgU (https://mega.co.nz/#%21950xQRJC%21IVjCrP-rAQUIWBMu8WB7kOx2AkZHNTNjW3dGLfBJYgU)

Administrator
04-03-2014, 10:12 AM
Chia sẻ cách hack Asphalt8 ver mới nhất (http://vozfozum.com/threads/1078-chia-se-cach-hack-asphalt8-ver-moi-nhat-thang-4-2014.html)

http://www.youtube.com/watch?v=ojnEKbviqQQ