PDA

View Full Version : 500 Trang b́a giáo án tiểu học đẹp nhất - B́a giáo án tuyệt đẹpAdministrator
10-04-2014, 07:30 AM
Bia giao an dep nhat, bia giao an tieu hoc
Sự phát triển của khoa học công nghệ khiến công việc soạn giáo án cho các giáo viên được công nghệ hóa. Một bài giáo án điện tử hay trên word cần có những trang b́a giáo án đẹp (http://vozfozum.com/threads/1312-500-trang-bia-giao-an-tieu-hoc-dep-nhat-bia-giao-an-tuyet-dep.html) và ấn tượng. Dưới đây ḿnh chia sẻ hàng 1000 trang b́a giáo án (http://vozfozum.com/threads/1312-500-trang-bia-giao-an-tieu-hoc-dep-nhat-bia-giao-an-tuyet-dep.html) cực đẹp cho giáo viên tiểu học sử dụng word để tŕnh bầy.

Download file b́a giáo án đẹp word:
http://upfile.vn/xmGgMCXCAqBm/anhbiadep-vozfozum-com-rar.html (http://nailsart2013.com/redirect.php?url=http://upfile.vn/xmGgMCXCAqBm/anhbiadep-vozfozum-com-rar.html)
https://www.mediafire.com/?r113ypms7531jwh (http://nailsart2013.com/redirect.php?url=https://www.mediafire.com/?r113ypms7531jwh)
Pass: http://vozfozum.com
Một trang b́a giáo án ấn tượng như linh hồn của giáo án, nó mang lại ấn tượng cho người xem và đọc nó. Thu hút người đọc bằng những trang b́a giáo án đẹp nhất nhé.


http://i.imgur.com/CesXnof.png
Một số mẫu b́a giáo án ấn tượng

http://i.imgur.com/CesXnof.png
http://i.imgur.com/GDxKxV1.png
Những mẫu b́a giáo án mầm non
http://i.imgur.com/P0e3ubV.png
http://i.imgur.com/1OOaUIr.png
B́a giáo án tiểu học
http://i.imgur.com/fcB2HPJ.png
http://i.imgur.com/R6FaNyB.png
http://i.imgur.com/GrNqDeW.png
B́a giáo án
http://i.imgur.com/MwwwPuu.png
http://i.imgur.com/YnrOwd9.png
http://i.imgur.com/PXHdOrm.png
Một số khung mẫu trang b́a giáo ánhttp://i.imgur.com/VUHi9VQ.png
http://i.imgur.com/VUHi9VQ.png
mẫu b́a giáo án đẹp
http://i.imgur.com/UxEu4oS.png
http://i.imgur.com/0aCoupn.png
Xem thêm:
100 mẫu b́a luận văn đẹp (http://vozfozum.com/threads/1311-mau-bia-tieu-luan-dep-mau-khung-bia-luan-van-tot-nghiep-dep-nhat.html)
1000 mẫu b́a đẹp
(http://vozfozum.com/threads/1310-1000-mau-bia-dep-mau-bia-bao-cao-bia-giao-an-dep-cho-word.html)B́a giáo án đẹp nhất (http://vozfozum.com/threads/1312-500-trang-bia-giao-an-tieu-hoc-dep-nhat-bia-giao-an-tuyet-dep.html),


bia giao an tieu hoc (http://vozfozum.com/threads/1312-500-trang-bia-giao-an-tieu-hoc-dep-nhat-bia-giao-an-tuyet-dep.html),


bia giao an (http://vozfozum.com/threads/1312-500-trang-bia-giao-an-tieu-hoc-dep-nhat-bia-giao-an-tuyet-dep.html)

Administrator
10-04-2014, 08:08 AM
Cập nhật thêm 15 mẫu b́a giáo án (http://vozfozum.com/threads/1312-500-trang-bia-giao-an-tieu-hoc-dep-nhat-bia-giao-an-tuyet-dep.html) các môn học như toán, tin học, địa lư, sinh học
https://www.mediafire.com/?44k6xdxld7g2ic7
(http://nailsart2013.com/redirect.php?url=https://www.mediafire.com/?44k6xdxld7g2ic7)http://upfile.vn/7qXCAqBmIwGg/15-bia-giao-an-tham-khao-rar.html (http://nailsart2013.com/redirect.php?url=http://upfile.vn/7qXCAqBmIwGg/15-bia-giao-an-tham-khao-rar.html)


http://i.imgur.com/38DKv1m.png
http://i.imgur.com/t1QqMJk.png
Trang b́a giáo án ấn tượng
http://i.imgur.com/bHWwMFS.png
http://i.imgur.com/iG8dNuM.png
Mẫu b́a đẹp file word
http://i.imgur.com/lhjiKN7.png
http://i.imgur.com/oMGakCK.png
http://i.imgur.com/Xx73vVc.png
Mẫu b́a giáo án tin học
http://i.imgur.com/dbVZ9n5.png