PDA

View Full Version : Khi Phục Lại Dữ Liệu Đ Xa Trong Thng Rc Với Handy RecoverAdministrator
11-06-2014, 12:51 AM
Khi phục lại dữ liệu đ xa nhanh nhất, Khi Phục Lại Dữ Liệu Đ Xa Trong Thng Rc Với Handy Recover win xp,win7,win 8
Một thao tc thừa khiến file của bạn bị xa vĩnh viễn khỏi thng rc. V l do no đ bạn cần tm lại file dữ liệu đ xa trong thng rc đ. Cu hỏi đặt ra "lm sao khi phục lại file đ xa", chỉ Với Handy Recover 5.5 Full crack bạn c thể nhanh chng khi phục lại dữ liệu đ xa trong thng rc nh.

http://i.imgur.com/ZjCt0Hu.png
Phần mềm khi phục lại dữ liệu đ xa
Những tnh năng nổi trội của phin bản 5.5, phần mềm khi phục dữ liệu đ xa nhầm Handy Recover 5.5
Handy Recovery l 1 ứng dụng c khả năng khi phục dữ liệu đ xa từ ổ cứng hoặc cc loại thẻ nhớ, bị format bao gồm cả những file bị xa vĩnh viễn khỏi thng rc hoặc sử dụng tổ hợp phm Shift + Delete để xa vĩnh viễn file dữ liệu.
Bạn sẽ phải bất ngờ về hiệu suất lm việc của Handy Recover 5.5 v n khả năng phục hồi vi gb dữ liệu bị xa nhầm chỉ trong vi pht. Hỗ trợ mọi định dạng thng dụng của ổ cứng như FAT12/16/32, NTFS/NTFS v cc ổ usb thng dụng 2.0,3.0 hiện nay.
Hướng dẫn download, ci đặt v sử dụng phần mềm khi phục dữ liệu đ xa Handy Recover 5.5
Link download Handy Recover 5.5:
File ci đặt: http://goo.gl/HQiYNY
File Crack: http://goo.gl/9Hw6Ux

Hướng dẫn ci đặt:
http://i.imgur.com/1EgvY98.png
Tiến hnh setup file ci đặt, chạy file setup.exe
http://i.imgur.com/bMFZLzT.png
Next, Finish để kết thc qu trnh ci đặt.

Hướng dẫn crack ứng dụng khi phục dữ liệu đ xa
Bạn vo thư mục crack coppy 2 file paste vo thư mục ci đặt phần mềm nh.

http://i.imgur.com/CB9fzfH.png
Sau khi copy vo xong bạn chạy file reg để crack phần mềm
http://i.imgur.com/fppfGZp.png

Hướng dẫn khi phục dữ liệu đ xa trong thng rc, usb, ổ cứng:
Bật phần mềm ln, v chọn ổ cứng chứa dữ liệu, hoặc usb cần khi phục.

http://i.imgur.com/F1sXVFz.png
Đợi phần mềm scan tm lại những file bị xa nhầm. Những file c gạch đỏ pha trước l file đ bị xa, bạn c thể dng chức năng tm kiếm để tm file cần tm v click chuột phải vo file dữ liệu đ chọn như trong hnh

http://i.imgur.com/IM7Z46L.png
Dữ liệu đ được khi phục trong foder:
http://i.imgur.com/Erp0lvr.png
Thật đơn giản chỉ sau vi thao tc l bạn đ c thể khi phục lại dữ liệu đ xa trong thng rc, trong usb v ổ cứng rồi nh.
Ngoi ra cc bạn c thể tham khảo thm cc ứng dụng khi phục dữ liệu bị xa khc:
Hướng dẫn cch khi phục file bị xa nhầm (http://vozfozum.com/threads/995-huong-dan-cach-khoi-phuc-file-bi-xoa-nham-phan-mem-khoi-phuc-file-du-lieu-bi-xoa-vinh-vien.html)
Cch Lấy Lại Dữ Liệu Bị Xa Nhầm (http://vozfozum.com/threads/1218-cach-lay-lai-du-lieu-bi-xoa-nham-voi-recover-my-files-full-crack.html)
Cch khi phục file đ xa trong usb (http://vozfozum.com/threads/996-cach-khoi-phuc-file-da-xoa-trong-usb-khoi-phuc-du-lieu-bi-mat-xoa-nham-trong-usb-nhanh-nhat.html)
Cch khi phục dữ liệu bị xa trong word,excel (http://vozfozum.com/threads/997-cach-khoi-phuc-du-lieu-bi-xoa-trong-word-excel-lay-lai-file-words-bi-xoa-nham-nhanh-chong.html)
Khi phục lại dữ liệu đ xa trong thng rc (http://vozfozum.com/threads/1401-khoi-phuc-lai-du-lieu-da-xoa-trong-thung-rac-voi-handy-recover.html)