PDA

View Full Version : Ghost Win Xp Sp3 Full Soft 2015, Bản Ghost win xp mới 2015Administrator
12-02-2014, 02:49 PM
Ghost Win Xp Sp3 Full Soft 2015, Bản Ghost win xp mới 2015
Bản ghost có cả 2 phiên bản no driver và full driver đều full soft, đầy đủ các ứng dụng văn pḥng phổ biến như office 2003 pack 2007....
Một số h́nh ảnh trong bản ghost Win Xp Sp3
http://i.imgur.com/16jJsgz.png
ghost Win Xp Sp3 (http://vozfozum.com/threads/1040-ghost-win-xp-sp3-full-soft-2014-ban-ghost-win-xp-2014-moi-tu-cap-nhat-driver.html)
http://i.imgur.com/yoj71ML.png

Link download bản ghost 1 link fshare:
No driver: https://www.fshare.vn/file/GK83J5S9OENR (http://vozfozum.com/redirect.php?url=http://www.fshare.vn/file/GK83J5S9OENR)
md5: BB3F6A5C - 350D0EE0 - BE554C5B - 73FDC0BC
Full Driver:https://www.fshare.vn/file/T2J75VNFTL7Z (http://vozfozum.com/redirect.php?url=http://www.fshare.vn/file/T2J75VNFTL7Z)
md5:5139033A - C6EE49A4 - E63967ED - DACC4649
Các bạn có thể tham khảo thêm các bạn ghost win xp khác tại đây: ghost Win Xp Sp3 (http://vozfozum.com/threads/1040-ghost-win-xp-sp3-full-soft-2014-ban-ghost-win-xp-2014-moi-tu-cap-nhat-driver.html)