PDA

View Full Version : Tải File Ghost Windows XP Sp3 Nguyên bản Gốc không cá nhân hóaAdministrator
03-12-2015, 02:11 AM
File Ghost Windows XP Sp3 Nguyên bản gốc không cá nhân hóa , Download Bản ghost win xp sp3 Nguyên gốc (http://vozfozum.com/threads/1482-tai-file-ghost-windows-xp-sp3-nguyen-ban-goc-khong-ca-nhan-hoa.html) siêu nhẹ 2015 1 Link MF/Fshare
Download bản Ghost Windows XP Sp3 nguyên gốc không cá nhân hóa:
https://www.fshare.vn/file/6R1MPHY6OKKT (http://vozfozum.com/redirect.php?url=https://www.fshare.vn/file/6R1MPHY6OKKT)
mă MD5 bản ghost win xp sp3 đa cấu h́nh:
A39CEC9C - 8ED728D9 - 3A41BECE - 13469C09
Các bản ghost win xp sp3 khác:
Tổng hợp: Ghost win xp (http://vozfozum.com/threads/1040-ghost-win-xp-sp3-full-soft-2014-ban-ghost-win-xp-2014-moi-tu-cap-nhat-driver.html)
Ghost Win Xp Sp2 (http://vozfozum.com/threads/1414-ghost-win-xp-sp2-64bit-full-soft-da-cau-hinh-fshare-tu-nhan-driver.html)
http://i.imgur.com/6xrJn8M.png

Giới thiệu về bản Ghost Windows XP Sp3 Nguyên bản không cá nhân hóa
Được làm từ bản windows xp sp3 tải trực tiếp từ trang chủ của microsoft không cài đặt ứng dụng nào cũng như thêm bớt file hệ thống.

http://i.imgur.com/eDyxRNv.png
Ghost Windows XP Sp3 nguyên gốc

Chi tiết:


Được làm từ bộ cài Microsoft Windows XP Professional.SP3 x86 mới nhất
Tích hợp driver Sata cho các ḍng máy core i3-i5-i7 đảm bảo không bị lỗi màn h́nh xanh. Được làm trên máy ảo VirtualBox 4.3.10.
Không cá nhân hóa bản ghost win xp sp3


http://i.imgur.com/shWq7Bt.png
Ghost win xp nguyên gốc

Xem và tải bản ghost win xp sp3 nguyên bản (http://vozfozum.com/threads/1482-tai-file-ghost-windows-xp-sp3-nguyen-ban-goc-khong-ca-nhan-hoa.html)!
T́m trên Google:


Ghost win xp sp3 nguyen goc
Ghost win xp sp3 nguyen bản
Ghost win xp sp3 nguyen goc no soft
Ghost win xp sp3 no soft