PDA

View Full Version : Download Các Bài Nghe tiếng anh mp3 lớp 6 miễn phí Mediafire Audio Unit 1-13Administrator
03-13-2015, 12:24 AM
Download Các Bài Nghe tiếng anh mp3 lớp 6 audio miễn phí Mediafire Unit 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, Tải File Nghe tiếng anh mp3 lớp 6 cơ bản chuẩn theo sách giáo khoa hiện hành.
Đĩa CD Anh Văn các lớp 6 trong cấp học THCS theo SGK hiện hành Dành cho GV anh Văn hay HS THCS Cần tham khảo.
Download toàn bộ bài nghe tiếng anh lớp 6 file Mp3 link mediafire tại đây (Bao gồm 2 CD):
http://www.mediafire.com/?6c5712n5fgb26jp (http://vozfozum.com/l.php?url=http://www.mediafire.com/?6c5712n5fgb26jp)
http://www.mediafire.com/?h6df1fikdzsxfc1 (http://vozfozum.com/l.php?url=http://www.mediafire.com/?h6df1fikdzsxfc1)
Các bài nghe tiếng anh cơ bản mp3 THCS:
Các bài nghe tiếng anh lớp 6 mp3 (http://vozfozum.com/threads/1484-download-cac-bai-nghe-tieng-anh-mp3-lop-6-mien-phi-mediafire-audio-unit-1-13.html)
Các bài nghe tiếng anh lớp 7 mp3 (http://vozfozum.com/threads/1487-download-tron-bo-cac-bai-nghe-tieng-anh-lop-7-mp3-co-ban-theo-sgk.html)
Các bài nghe tiếng anh lớp 8 mp3 (http://vozfozum.com/threads/1486-download-dia-cac-bai-nghe-tieng-anh-lop-8-mp3-co-ban-theo-sach-giao-khoa.html)
Các bài nghe tiếng anh lớp 9 mp3 (http://vozfozum.com/threads/1485-tai-cac-bai-nghe-tieng-anh-lop-9-mp3-can-ban-theo-sach-giao-khoa-audio.html)

http://i.imgur.com/LJp63se.png
Đĩa nghe tiếng anh cơ bản lớp 6 mp3 theo sách giáo khoa.

Audio tiếng anh lớp 6 mp3 cơ bản theo sách giáo khoa hiện hành. và có kèm theo tài liệu là file word giúp các bạn luyện nghe hiệu quả đặc biệt với những bạn c̣n yếu kỹ năng này giúp các bạn tập nghe tiếng anh làm quen với ngôn ngữ này.
T́m trên Google:

bài nghe tiếng anh lớp 6 mp3
tai bai nghe tieng anh lop 6 audio
download bai nghe tieng anh mp3 lop 6 (http://vozfozum.com/threads/1484-download-cac-bai-nghe-tieng-anh-mp3-lop-6-mien-phi-mediafire-audio-unit-1-13.html)