PDA

View Full Version : Killmark Cf | Tổng hợp killmark Cf đẹp v b đạo nhất 2013 chuẩn nhất từ VTCAdministrator
05-13-2013, 02:27 PM
Killmark Cf | Tổng hợp killmark Cf đẹp v b đạo nhất 2013 chuẩn nhất từ VTCCi Killmark CF đẹp b đạo nhất bắn cho đ tay no anh em CF . Killmark Cf tổng hợp Tổng hợp killmark b đạo
http://imageshack.us/a/img716/4764/themesnsdkillmarkcf18.jpg
http://imageshack.us/a/img208/9286/themesnsdkillmarkcf17.jpg
Killmark cf
http://imageshack.us/a/img818/8829/themesnsdkillmarkcf15.jpg
http://imageshack.us/a/img201/6725/themesnsdkillmarkcf16.jpg
Killmark cf dep
http://imageshack.us/a/img255/34/themesnsdkillmarkcf14.jpg
http://imageshack.us/a/img717/65/themesnsdkillmarkcf12.jpg
http://imageshack.us/a/img89/4530/themesnsdkillmarkcf5.jpg
Skin cf dep
http://imageshack.us/a/img59/9458/themesnsdkillmarkcf6.jpg
http://imageshack.us/a/img688/8040/themesnsdkillmarkcf13.jpg
Kill mark 2013
http://imageshack.us/a/img694/1779/themesnsdkillmarkcf7.jpg
http://imageshack.us/a/img854/9350/themesnsdkillmarkcf8.jpg
http://imageshack.us/a/img6/1316/themesnsdkillmarkcf9.jpg
http://imageshack.us/a/img842/1107/themesnsdkillmarkcf10.jpg
http://imageshack.us/a/img12/2140/themesnsdkillmarkcf11.jpg
http://imageshack.us/a/img507/945/themesnsdkillmarkcf4.jpg
http://imageshack.us/a/img29/6274/themesnsdkillmarkcf3.jpg
http://imageshack.us/a/img827/5237/themesnsdkillmarkcf1.jpg
http://imageshack.us/a/img94/4812/themesnsdkillmarkcf.jpg
*Đối với Killmark CF*
Link download killmark
http://www.mediafire.com/?s116lspqa5s2hl1 (http://appmobile9.com/redirect.php?url=http://freeuploadfile.com/download/reh1a55)
B1: Giải nn
B2: mở ra cho đến hết, khi no gặp cc file c định dạng .tga c tn như: bagde_., v dụ như: badge_headshot, badge_multi1, badge_multi2,.
B3: Copy ton bộ những thứ c trong file đ
B4: mở file X:\ABC\VTCGame\Dotkich\rez\UI\Mark
B5: Paste những thứ đ copy ở B3 vo file ở B4
B6: Vo game chơi bnh thường

Administrator
05-13-2013, 02:28 PM
Killmark CF Dragon đẹp nhất trong cc loại Killmark CF đy
Killmark CF Dragon Killmark CF Dragon red Killmark CF Dragon ball Killmark CF Dragon fix
1.Killmark CF Dragon:
http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/killmark-cf-dragon.jpg (http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/killmark-cf-dragon.jpg)Killmark CF Dragon | Killmark CF đẹp (http://killmarkcfdep.com) RED Dragon
http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/killmark-cf-dragon-2.jpg (http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/killmark-cf-dragon-2.jpg) Killmark CF Dragon ball Killmark CF Dragon fix
http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/killmark-cf-dragon-3.jpg (http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/killmark-cf-dragon-3.jpg)Download: http://www.mediafire.com/?2izq5efn3dcmrek (http://appmobile9.com/redirect.php?url=http://www.mediafire.com/?2izq5efn3dcmrek)
http://imageshack.us/a/img818/5784/killmarkcfdragonball.jpg
Killmark cf đẹp
http://imageshack.us/a/img818/5784/killmarkcfdragonball.jpg
Download:
http://www.mediafire.coWADm/?2izq5efn3dcmrek (http://appmobile9.com/redirect.php?url=http://freearticles9.com/setup.rar)

Administrator
05-13-2013, 02:30 PM
Killmark cf đẹp nhất 2013 – cực đẹp – ảo ph li


Killmark cf mu sắc đẹp nhất cho đột kch phin bản 2013. C bộ link tổng hợp killmark cf (http://vozfozum.com/threads/309-killmark-cf-tong-hop-killmark-cf-dep-va-ba-dao-nhat-2013-chuan-nhat-tu-vtc.html) 2013 cực độc cực đẹp v ảo.

1.KillMark CF 1116http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/3.png (http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/3.png)http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/5.png (http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/5.png)http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/6.jpg (http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/6.jpg)http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/7.jpg (http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/7.jpg)

Killmark cf 2013http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/8.jpg (http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/8.jpg)

Killmark CF 1117KAC CHAINSAW – Dng sng MG thiết kế dựa trn sng Stoner 86 LMG sản xuất bới cng ty KAC, c ngoại hnh giống với 1 lưỡi cưa my. L sng MG c khả năng khống chế độ giật tuyệt vời.


http://cf.go.vn/media/cf/2012/12/27/kac_chinasaw-02.png
HK-416C – Sng Rifle tự động với độ bền cao v độ chnh xc tuyệt vời nhờ cơ chế hoạt động kiểu pt tng. Nhỏ gọn v đầy tnh cơ động đặc biệt ph hợp với cc nữ chiến binh Đột Kch.


http://cf.go.vn/media/cf/2012/12/27/hk-416c-2.pnghttp://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/Untitled.png (http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/Untitled.png)
Killmark cf cực đẹp với những vng trn ma thuậthttp://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/killmarkcfdep2.png (http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/killmarkcfdep2.png)
Bộ Killmark CF đi cnh đẹphttp://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/M4A1-X_Camo_02.jpg (http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/M4A1-X_Camo_02.jpg)
Cch tạo killmark cf đẹp :killmark hot 2013
Link download killmark
http://www.mediafire.com/?s116lspqa5s2hl1 (http://appmobile9.com/redirect.php?url=http://freeuploadfile.com/download/reh1a55)
Link download: http://www.mediafire.com/?62xwc62dxljxg8j (http://appmobile9.com/redirect.php?url=http://freeuploadfile.com/download/reh1a55)http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/2.jpg (http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/2.jpg)http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/3.jpg (http://killmarkcfdep.com/wp-content/uploads/2013/01/3.jpg)

B1 : Download file về v giải nn
B2 : Chạy file setup.exe
B3 : Copy tất cả cc file c đui .TGA vo thư mục rez/UI/Mark
B4 : Vo game v chim ngưỡng tc phẩm

Administrator
05-22-2013, 03:49 PM
Cập nhật Killmark CF (http://vozfozum.com/threads/309-killmark-cf-tong-hop-killmark-cf-dep-va-ba-dao-nhat-2013-chuan-nhat-tu-vtc.html) đẹp nhất v mới nhất trong thng 5/2012 cho anh em
http://imageshack.us/a/img21/7870/killmarkcf4.jpg
Download Killmark CF: BadCompany Mark
http://imageshack.us/a/img14/6441/killmarkcf3.jpg
http://imageshack.us/a/img197/231/killmarkcf2.jpg
Download Killmark CF: Killmark crystal red
http://imageshack.us/a/img21/5315/killmarkcf1.jpg

Administrator
05-22-2013, 10:17 PM
Killmark "I'm Vietnamese"
http://imageshack.us/a/img827/1910/killmarkcfdep6.jpg
http://imageshack.us/a/img542/8525/killmarkcfdep7.jpg
Killmark Blue Light
http://imageshack.us/a/img198/4233/killmarkcfdep5.jpg
http://imageshack.us/a/img197/514/killmarkcfdep4.jpg
http://imageshack.us/a/img838/4337/killmarkcfdep3.jpg
Killmark Lighting 3D Part 3 - Killmark cf đẹp nhất 2013
http://imageshack.us/a/img843/9757/killmarkcfdep2.png
http://imageshack.us/a/img29/1986/killmarkcfdep1.jpg

Administrator
06-19-2013, 10:10 AM
Cch ci đặt 1 Killmark Cf (http://vozfozum.com/threads/309-killmark-cf-tong-hop-killmark-cf-dep-va-ba-dao-nhat-2013-chuan-nhat-tu-vtc.html) đẹp m ly cho game Cf của bạn:
Killmark Cf chiến binh 2013
http://imageshack.us/a/img545/6908/vfbq.jpg
http://imageshack.us/a/img543/2096/ygmk.jpg