PDA

View Full Version : Download Counter-Strike 1.6 - bản chuẩn - link mediafireabcdef
07-08-2013, 07:13 PM
Tải Game CS 1.6 online - Download CS 1.6 bản chuẩn cho chơi online - Game Counter-Strike Cataclysm 1.6 Full 1 link duy nhất - Counter-Strike Cataclysm 1.6 bản chuẩn và mới nhất
http://i1085.photobucket.com/albums/j430/minhduong10/cs/counter-strike-16-download_zpsa3a397ff.jpg (http://s1085.photobucket.com/user/minhduong10/media/cs/counter-strike-16-download_zpsa3a397ff.jpg.html)
http://i1085.photobucket.com/albums/j430/minhduong10/cs/CS_zps9a4371b1.jpg (http://s1085.photobucket.com/user/minhduong10/media/cs/CS_zps9a4371b1.jpg.html)
http://i1085.photobucket.com/albums/j430/minhduong10/cs/counter-strike-16-volcano-9_zps2dee4f14.jpg (http://s1085.photobucket.com/user/minhduong10/media/cs/counter-strike-16-volcano-9_zps2dee4f14.jpg.html)
http://i1085.photobucket.com/albums/j430/minhduong10/cs/counter-strike-16-volcano-8_zps08a6c22f.jpg (http://s1085.photobucket.com/user/minhduong10/media/cs/counter-strike-16-volcano-8_zps08a6c22f.jpg.html)
http://i1085.photobucket.com/albums/j430/minhduong10/cs/261352_zps4fbba1b3.jpg (http://s1085.photobucket.com/user/minhduong10/media/cs/261352_zps4fbba1b3.jpg.html)
http://i1085.photobucket.com/albums/j430/minhduong10/cs/wwwAloxovncom-Counter-Strike-Source1_zpsf036ad4a.jpg (http://s1085.photobucket.com/user/minhduong10/media/cs/wwwAloxovncom-Counter-Strike-Source1_zpsf036ad4a.jpg.html)
Khẳng định bản này sẽ làm hài ḷng tất cả mọi người. http://210.211.108.204/images/smilies/4.gif
Link download
http://199.91.154.90/tcbov3uc3j8g/rnnsg5aa1q4d5am/Gem_CS_Cataclysm_D.exe
(http://199.91.154.90/tcbov3uc3j8g/rnnsg5aa1q4d5am/Gem_CS_Cataclysm_D.exe)http://share.vnn.vn/tai-file-20121406
Pass:maclonghl
(http://share.vnn.vn/tai-file-20121406)