PDA

View Full Version : Theme iphone 5, 5s, 6 đẹp m ly - Download theme iphone 5,5s,6 lung linh nhấtabcdef
08-27-2013, 04:40 PM
Bạn đang chn theme iphone (http://vozfozum.com/threads/709-theme-iphone-5-5s-6-dep-me-ly-download-theme-iphone-5-5s-6-lung-linh-nhat.html) mặc định của chiếc iphone mnh đang sử dụng. Bạn muốn thay đổi, nhưng bạn khng biết theme no đang ht nhất, th đy, ti xin giới thiệu những theme iphone 5,5S,6 đẹp nhất cho mọi người sử dụng.


Cch 1 : Search v ci đặt từ Cydia
Cch 2 : Down file về , giải nn rồi dng itools , ifle chp vo đường dẫn var/mobile/Library/biteThemes
Thấy bi viết hữu ch th nhấn thanks gip mnh nh

BiteSMS Detoxed

Ci đặt từ miễn ph từ source Bigboss hoặc tải link pha dưới.


BiteSMS Detoxed Wood Theme iphone

Download (http://apt.thebigboss.org/repofiles/cydia/debs2.0/theme_woodbitesmsdetoxedtheme_1.0.deb)http://moreinfo.thebigboss.org/moreinfo/woodbitesmsdetoxedtheme1.jpg (http://vozfozum.com/threads/709-theme-iphone-5-5s-6-dep-me-ly-download-theme-iphone-5-5s-6-lung-linh-nhat.html)
theme iphone đẹp


http://moreinfo.thebigboss.org/moreinfo/woodbitesmsdetoxedtheme2.jpg (http://vozfozum.com/threads/709-theme-iphone-5-5s-6-dep-me-ly-download-theme-iphone-5-5s-6-lung-linh-nhat.html)
theme iphone (http://vozfozum.com/threads/709-theme-iphone-5-5s-6-dep-me-ly-download-theme-iphone-5-5s-6-lung-linh-nhat.html)


Xem thm theme win 7 cho iphone (http://vozfozum.com/threads/666-theme-windows-7-cho-iphone-6-cai-dat-giao-dien-win-7-cho-iphone-6-moi-nhat.html)

abcdef
09-07-2013, 10:20 AM
Theme RetinaHaz3-HD v1.2 No WB With [iPhone 5/5S/6]

DEMO...


http://www.macciti.com/pages/retinahaz3hdforiphone4s/ss/1.jpg
theme iphone 5 (http://vozfozum.com/threads/709-theme-iphone-5-5s-6-dep-me-ly-download-theme-iphone-5-5s-6-lung-linh-nhat.html)http://www.macciti.com/pages/retinahaz3hdforiphone4s/ss/3.jpg
(http://vozfozum.com/threads/709-theme-iphone-5-5s-6-dep-me-ly-download-theme-iphone-5-5s-6-lung-linh-nhat.html)theme iphone 5Shttp://www.macciti.com/pages/retinahaz3hdforiphone4s/ss/4.jpg (http://vozfozum.com/threads/709-theme-iphone-5-5s-6-dep-me-ly-download-theme-iphone-5-5s-6-lung-linh-nhat.html)http://www.macciti.com/pages/retinahaz3hdforiphone4s/ss/5.jpg (http://vozfozum.com/threads/709-theme-iphone-5-5s-6-dep-me-ly-download-theme-iphone-5-5s-6-lung-linh-nhat.html)http://www.macciti.com/pages/retinahaz3hdforiphone4s/ss/8.jpg (http://vozfozum.com/threads/709-theme-iphone-5-5s-6-dep-me-ly-download-theme-iphone-5-5s-6-lung-linh-nhat.html)http://www.macciti.com/pages/retinahaz3hdforiphone4s/ss/6.jpg (http://vozfozum.com/threads/709-theme-iphone-5-5s-6-dep-me-ly-download-theme-iphone-5-5s-6-lung-linh-nhat.html)http://www.macciti.com/pages/retinahaz3hdforiphone4s/ss/7.jpg (http://vozfozum.com/threads/709-theme-iphone-5-5s-6-dep-me-ly-download-theme-iphone-5-5s-6-lung-linh-nhat.html)
theme iphone

Link Dowload File .DEB (WinterBoard)
http://www.mediafire.com/?s6hdiy217z3t5uq (http://www.mediafire.com/?s6hdiy217z3t5uq)

Link Dowload No WinterBoard
http://www.mediafire.com/?jmclad19t7j4h5o (http://www.mediafire.com/?jmclad19t7j4h5o)

Link Dowload File .ARTWORK
http://www.mediafire.com/?q9w5wg2b5qkv7m3 (http://www.mediafire.com/?q9w5wg2b5qkv7m3)

Link Dowload Bộ m Thanh Của Theme
http://www.mediafire.com/?zbqd96xyezt28fm (http://www.mediafire.com/?zbqd96xyezt28fm)

abcdef
09-07-2013, 10:31 AM
Theme iphone 5 - theme iphone 5S (http://vozfozum.com/threads/709-theme-iphone-5-5s-6-dep-me-ly-download-theme-iphone-5-5s-6-lung-linh-nhat.html) đẹp nhất

http://i1063.photobucket.com/albums/t503/Long_Back/IMG_0007.png (http://vozfozum.com/threads/709-theme-iphone-5-5s-6-dep-me-ly-download-theme-iphone-5-5s-6-lung-linh-nhat.html)

Link Dowload Font chữ như trong hnh trn
http://www.mediafire.com/?mnm1so3o3fu3hiz (http://www.mediafire.com/?mnm1so3o3fu3hiz)

Link Dowload 4/4S
http://www.mediafire.com/?c5s27uf28l56fm8 (http://www.mediafire.com/?c5s27uf28l56fm8)

Link Dowload 3GS
http://skul9x.xtgem.com/files/MediaPlayer.framework3GS.rar (http://skul9x.xtgem.com/files/MediaPlayer.framework3GS.rar)

hoặc
http://www.mediafire.com/?5jbj2v2d2snbvbr (http://www.mediafire.com/?5jbj2v2d2snbvbr)

http://np8.upanh.com/b3.s30.d2/68541da84cdcd37e6f0e15d07795b8db_47868028.img0092. png (http://www.upanh.com/img_0092_upanh/v/cra31tcu1tv.htm)
Link Dowload 4/4S
http://www.mediafire.com/?2kakytvud038idb (http://www.mediafire.com/?2kakytvud038idb)

Link Dowload 3GS
http://www.mediafire.com/?4dch37n3ed173j9 (http://www.mediafire.com/?4dch37n3ed173j9)http://i1063.photobucket.com/albums/t503/Long_Back/IMG_0009.png (http://vozfozum.com/threads/709-theme-iphone-5-5s-6-dep-me-ly-download-theme-iphone-5-5s-6-lung-linh-nhat.html)

Link Dowload
http://www.mediafire.com/?r7ie5yuck9vr4k4 (http://www.mediafire.com/?r7ie5yuck9vr4k4)

hoặc
http://www.mediafire.com/?diynneyjg7gd9t9 (http://www.mediafire.com/?diynneyjg7gd9t9)

Giao diện Music giống iOS6

Link Dowload
http://www.mediafire.com/?ununoaw0y0sd79o (http://www.mediafire.com/?ununoaw0y0sd79o)

Elite Pro

http://img560.imageshack.us/img560/8153/img0252s.png


http://img713.imageshack.us/img713/3315/img0254.png
(http://vozfozum.com/threads/709-theme-iphone-5-5s-6-dep-me-ly-download-theme-iphone-5-5s-6-lung-linh-nhat.html)

(http://vozfozum.com/threads/709-theme-iphone-5-5s-6-dep-me-ly-download-theme-iphone-5-5s-6-lung-linh-nhat.html)


Link Dowload 4/4S
http://www.mediafire.com/?976j6vrojoal38w (http://www.mediafire.com/?976j6vrojoal38w)

Link Dowload 3GS
http://www.mediafire.com/?ej94amv3lialfg4 (http://www.mediafire.com/?ej94amv3lialfg4)

2 Link dưới l Theme mọi người Share trong topic cũ nhưng ko c hnh

http://www.mediafire.com/?k4ad8ljyhs6mdhc (http://www.mediafire.com/?k4ad8ljyhs6mdhc)

v
http://www.mediafire.com/?5jbj2v2d2snbvbr (http://www.mediafire.com/?5jbj2v2d2snbvbr)