PDA

View Full Version : Bản Mod CS 1.6, mod half life 1.6 cực đẹp - Mod CS 1.6, mod half life chuẩn nhất 2013abcdef
09-05-2013, 03:35 PM
Như ta đă biết các bản mod cs 1.1 (http://vozfozum.com/threads/212-ban-mod-half-life-1-1-cs-1-1-cuc-dep-phien-ban-moi-nhat-2013.html) hay mod half life 1.1 đă và đang làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng. Và khi cs 1.6 (hay half life 1.6) ra đời th́ cũng xuất hiện liên tục các bản mod cs 1.6 (hay mod half life 1.6). Và các bản mod CS 1.6 (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html) cũng tạo lên cơn sốt trên cộng đồng game hiện nay. Vậy, hôm nay tôi xin tổng hợp các bản mod cs 1.6 (hay mod half life 1.6) cho mọi người.Đầu tiên ḿnh xin giới thiệu bản mod cs 1.6 (mod half life 1.6) mới nhất hiện nay rồi lần lượt giới thiệu các bản mod mod cs 1.6 (hay mod half life 1.6) cũ dần về trước nhé.H́nh ảnhhttp://i0.upanh.com/2013/0825/17//57286287.21.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i1.upanh.com/2013/0825/17//57286288.22.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i3.upanh.com/2013/0825/17//57286290.23.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i6.upanh.com/2013/0825/17//57286446.41.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i8.upanh.com/2013/0825/17//57286448.42.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i2.upanh.com/2013/0825/17//57286451.43.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i3.upanh.com/2013/0825/17//57286452.44.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i6.upanh.com/2013/0825/17//57286455.45.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i4.upanh.com/2013/0825/17//57286471.48.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i2.upanh.com/2013/0825/17//57286469.47.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i0.upanh.com/2013/0825/17//57286467.46.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i0.upanh.com/2013/0825/17//57286359.11.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i3.upanh.com/2013/0825/17//57286362.12.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i4.upanh.com/2013/0825/17//57286363.13.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i8.upanh.com/2013/0825/17//57286367.14.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i3.upanh.com/2013/0825/17//57286371.15.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i6.upanh.com/2013/0825/17//57286383.20.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i4.upanh.com/2013/0825/17//57286381.19.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i3.upanh.com/2013/0825/17//57286380.18.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i1.upanh.com/2013/0825/17//57286378.17.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i0.upanh.com/2013/0825/17//57286377.16.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i3.upanh.com/2013/0825/17//57286398.36.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i1.upanh.com/2013/0825/17//57286396.34.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i8.upanh.com/2013/0825/17//57286394.33.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i5.upanh.com/2013/0825/17//57286391.32.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i4.upanh.com/2013/0825/17//57286390.31.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i0.upanh.com/2013/0825/17//57286404.37.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i1.upanh.com/2013/0825/17//57286405.38.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i4.upanh.com/2013/0825/17//57286408.39.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i5.upanh.com/2013/0827/17//57308756.5.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i6.upanh.com/2013/0827/17//57308757.1.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i8.upanh.com/2013/0827/17//57308759.2.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i0.upanh.com/2013/0827/17//57308760.3.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i1.upanh.com/2013/0827/17//57308761.4.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i6.upanh.com/2013/0827/08//57303915.1.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i1.upanh.com/2013/0827/08//57303919.2.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
Chế độ chơi cơ bản
Đặt bom
Zombi


Chú ư trước khi chơi


bản này có nhiều skins bản quyền của LC , Fantasy và một số bản khác mix , king , silencer trên nền nst
_chọn súng thoát ra vào lại là có trong kho đồ nha
_chơi zombie th́ lên xóa vũ khí cận chiến để vào game đc , tránh 1 số trường hợp ko vào đc
_cuối cùng là dưới bài viết có cái nút này nèhttp://i8.upanh.com/2013/0830/15//57339458.facebooklikebutton.jpg (http://upanh.com/view/?id=7va84pbibvv)ấn vào đi http://www.vn-zoom.com/images/smilies/71.gifFull 1001

http://www.fshare.vn/file/XY2IQ1FCDF/ (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=www.fshare.vn/file/XY2IQ1FCDF/)
http://www.fshare.vn/file/JB6OUR8NBJ/


Pass :Titan88x


Ngoài lề :
do nhiều bạn đ̣i hỏi thêm đấu đội và AI bản hiện tại chưa có ḿnh sẽ test cận thận rồi up lên , ai muốn down cũng đc , không khuyến khích dùng nha http://www.vn-zoom.com/images/smilies/71.gif

Cách bắn online : http://www.vn-zoom.com/images/smilies/71.gif


B1 : download garena plus về máy, cài đặt

B2 : đổi ngôn ngữ garena plus thành tiếng trung quốc, reset máy

B3 : all nick Aone.tocxoan để kết bạn vào chat,chat ghi CF - Fantasy Mix Silencer LC King - Funny Version 1001 để anh dotanviet biết.

B4 : vào mạng lan để chơi,chọn cs1.6

B5 : chọn sever , ấn vào để all đường dẫn link,vd:E:\gameoff\CF - Fantasy Mix Silencer LC King - Funny Version 1001\hl.exe, ḍnh dưới ghi như trên nhưng xóa hl.exe thay vào đó ghi "launcher.exe -steam -game cstrike -appid 10 -noipx -nojoy -noforcemspd -noforcemparms -noforcemaccel" ( không có dấu " )

B6 : anh dotanviet hướng dẫn tiếp


Clan CF - Fantasy Mix Silencer LC King id nhóm :
412737


Bắn sniper vs dao từ 2h-3h , zombie từ 8h-9h hàng ngày add nick Aone.tocxoan hoặc tham gia nhóm qua ID 412737 để đc hướng dẫn và in house qua garena plus

abcdef
09-05-2013, 04:31 PM
Mod Cs 1.6 (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html) - Counter Strike StarZ 2013https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/969764_178558845650064_688104672_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1003727_178558648983417_1130222436_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/994252_178558625650086_218876213_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/946615_178558682316747_1875469383_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/969025_178558702316745_961006377_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/996871_178558718983410_2061136344_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/546865_178558762316739_1448604402_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1069385_178558778983404_155294010_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/942431_178558795650069_891743226_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1003323_178558798983402_1296991752_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/534788_178558822316733_1789189095_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/942411_178558842316731_1578138139_n.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)


http://share.vnn.vn/tai-file-20124586 (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=share.vnn.vn/tai-file-20124586)
http://share.vnn.vn/tai-file-20124605
http://share.vnn.vn/tai-file-20124634
http://share.vnn.vn/tai-file-20124645
http://share.vnn.vn/tai-file-20124650
http://share.vnn.vn/tai-file-20124652

Pass Là : starz

abcdef
09-05-2013, 04:36 PM
Counter-Strike Night Fall Edition - Mod CS 1.6 đẹp (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)CS MOD - Mod cs 1.6Hôm nay đi ḷng ṿng search cs mod t́nh cờ gặp được 1 bản hay mang lên cho các bạn nghiền CS chơi , ko biết trên đây đă có chưa nhưng ḿnh search trên mấy trang nước Nga và facebook các bạn nước ngoài http://www.vn-zoom.com/images/smilies/hehe.gif

CSO-NST NFE V3.3
http://zombie-mod.ru/uploads/posts/2013-02/thumbs/1360233444_cso.png
Mod cs 1.6 đẹp

bạn giải nén rồi copy vào thư mục cstrike/map : http://www.mediafire.com/download/ju...vetn6/maps.rar (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=www.mediafire.com/download/juw5lmu2aqvetn6/maps.rar)
1 vài h́nh ảnh :

http://zombie-mod.ru/uploads/posts/2013-02/thumbs/1360230435_3.jpg
(http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://zombie-mod.ru/uploads/posts/2013-02/thumbs/1360230471_4.jpg
(http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://zombie-mod.ru/uploads/posts/2013-02/thumbs/1360230494_5.jpg
(http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://zombie-mod.ru/uploads/posts/2013-02/thumbs/1360230495_6.jpg
(http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)Mod half life 1.6
http://zombie-mod.ru/uploads/posts/2013-02/thumbs/1360230463_8.jpg
(http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)Mod cs 1.6

Link : http://yadi.sk/d/ImnmwX793jnEJ (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=yadi.sk/d/ImnmwX793jnEJ) , ḿnh dùng IDM nó chuyển thành link này down : https://downloader-default2g.disk.ya...stamp=5207a24a (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=downloader-default2g.disk.yandex.com/rdisk/02aa9cf62ad49e1352aa0f95c58c5815/5207a247/87vDieiDry1TNCzw_tj7GSojse3gM6uXRRQjTtE98CQ7UHwFSU 2swijKmt7_tstCHEnM0VV3LjBaY8Dv3jyDHA==?uid=0&filename=CSO-NST NFE V3.3.rar&disposition=attachment&hash=QXUmSEV679Ccs44ofeizs2xhIM87JAMj4CtKhtTlA4M%3 D&limit=0&content_type=application%2Fx-rar&rtoken=91ff9ecf20b09183cee5072e14a5aff6&rtimestamp=5207a24a)
Giải nén ra thư mục copy vào cstrike/map : http://www.mediafire.com/download/ju...vetn6/maps.rar (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=www.mediafire.com/download/juw5lmu2aqvetn6/maps.rar)
Lưu ư : down về bị báo là virus 2 file.exe nhưng nó ko ảnh hưởng ǵ cả , các bạn tắt chức năng bảo vệ chơi b́nh thường , khi nào kiếm được icon tốt ḿnh sẽ thay thế .

abcdef
09-05-2013, 04:43 PM
COUNTER-STRIKE (http://vozfozum.com/threads/515-tong-hop-cac-phien-ban-counter-strike-half-life-download-counter-strike-half-life-full-mod.html): DOMINATING - Mod CS 1.6 (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)GIỚI THIỆU:

Counter-Strike: Dominating là một bản mod của Counter Strike1.6 huyền thoại được tạo ra với mục đích cải thiện chất lượng đồ họa Counter Strike1.6


ĐẶC ĐIỂM:- h́nh ảnh sắc nét, âm thanh sống động, giao diện mượt mà
- hỗ trợ tối đa cho người chơi qua mạng với switch protocol. chơi tốt tên hệ thống sever, LAN, Garena
- ngoài chế độ chơi thông thường c̣n cài thêm chế độ Team Deathmatch.
- Các map kinh điển đều đă được tút lại
- chạy tốt trên mọi Windows.
- Đă add sẵn Zbot
- Dùng CS: Dominating để xem demo vào quay Frag th́ tuyệt vờiCREDIT:

phiên bản có sử dụng tài nguyên của một số cá nhân, tổ chức sau:(xếp theo thứ tự alphabet)


- Firein
- harwardc_2008
- Jacker Luu Rower a.k.a Attick Hem
- Radu
- alliedmods.net
- amxmodx.org
- cgtextures.com
- csodjb (mth)
- gamebanana.com
- Valve
CẤU H̀NH:cấu h́nh đề nghị: ( máy có cấu h́nh thấp hơn vẫn chơi được nhưng có thể bị tụt frame)
- Pentium 4 3Ghz trở lên
- Ram 1GB trở lên
- VGA: card rời th́ cỡ Ati Radeon 9700 256MB hoặc GF tương đương, card on th́ GMA4500M hoặc ati HD3200
- ổ cứng c̣n trống 1GB
- độ phân giải tỷ lệ 3:4 >= 1024*768 hoặc tỷ lệ 16:9 >=1208*720 hoặc 1280*800
- chơi game ở OpenGL

Lưu Ư: nếu độ phân giải game ko trùng với native resolution màn h́nh của bạn ( ví dụ màn h́nh bạn có ĐPG là 1366*768) bạn nên chuyển chế độ video trong game sang Window Mode

- thử nghiệm trên máy P4 2.4, Ram 1GB,Ati Radeon 9550 256MB, res 1024*768, gọi 9 bot, FPS min ~30, khi bắn online qua sever cho FPS cao hơn khi bắn với bot

DOWNLOAD:http://www.mediafire.com/?y12p0chsihpan3x (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=www.mediafire.com/?y12p0chsihpan3x)
http://www.mediafire.com/?asat2wdpfs658bm

pack dành cho máy yếu

cấu h́nh: cpu P4, ram 768MB, VGA intel GMA 945

http://www.mediafire.com/?zefxi3fzbpgrgju (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=www.mediafire.com/?zefxi3fzbpgrgju)


HƯỚNG DẪN BẮN QUA MẠNG:


bắn qua mạng là một phần không thể thiếu khi chơi CS. hiện nay có nhiều cách để bạn có thể bắn CS với nhiều người khác như bắn qua mạng LAN bắn qua hệ thống sever, bắn qua mạng LAN ảo như Garena

Bắn online qua hệ thống Sever:

vào game chon Find Sever
Ở THẺ INTERNET: sẽ hiện ra một danh sách sever bạn chon sever nào có Latency thấp rồi vào chơi nếu thích có thể lưu sever đó vào Favorite bằng cach nhấp phải chuột add to favoriteỞ THẺ FAVORITE:
-đây là nơi lưu các sever ưa thích của bạn. bạn có thể lưu sever bằng cách ấn vào Add a Sever rồi coppy IP sever vào
-danh sách sever có thể xem tại http://www.game-monitor.com/search.p...ke&location=VN (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=www.game-monitor.com/search.p...ke&location=VN) ở đây tôi đă add sẵn
bước cuối cùng là chọn 1 sever rồi vào Bem


Bắn qua Garena: ( dùng tạm h́nh cũ )

Down Garena phiên bản quốc tế về cài và reg 1 nick

đăng nhập chọn game


sau đó chọn room để chơi ( chọn VN cho đỡ lag)
sau khi vào room cho Setting

phần Executable: chọn đường dặn đến hl.exe trong folder cài game

phần Game bootstrap Parameters: gơ " -game cstrike -noforcemparms -noforcemaccel" ( trước -game có 1 khoảng trắng)

- chọn update. sau đó ấn startgame và vào game
- sau khi vào game nếu muốn vào pḥng của người khác bạn chon Findsever > LAN . hoặc bạn có thể tự tạo pḥng để mời người khác vào chơi y như lúc bắn LANKhắc phục lỗi ko chay trên Window 8

down cái này về cho vào folder game
Code:
http://www.mediafire.com/?ssep8c8bvwcstvw (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=www.mediafire.com/?ssep8c8bvwcstvw)
chưa dc nữa nhấp phải chuột cái shortcut properties > compability > run this program... chọn win XP SP3

hướng dẫn bắn với bot

Vô hiệu hóa Metahook, chuyển về Radar tṛn


cài Mth 2.0 dc khuyến măi cái Radar cũng đẹp nhưng lại bị hiện tượng dải màu ở góc phải phía trên gây khó chiu =.=.
các bạn down file này về giải nén dc 2 file là hl.exe và hl_mth.exe coppy file hl.exe đè vào trong folder game để vô hiệu hóa metahook
Code:
http://www.mediafire.com/?6aq5zu8a1kx6bcv

abcdef
09-12-2013, 05:47 PM
[CS Mod]CS-LC Phiên bản 3.0 trở đi - Mod Cs 1.6 (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
Hiện tại đă del topic kia
CS-LC lần này sẽ kiểm soát chặt link down
Mod cho em xin topic này để update
Link full 2.8
http://www.mediafire.com/download/pi...ll_2.8.exe.001 (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=www.mediafire.com/download/pi...ll_2.8.exe.001)
http://www.mediafire.com/download/fe...ll_2.8.exe.002
http://www.mediafire.com/download/kd...ll_2.8.exe.003
http://www.mediafire.com/download/22...ll_2.8.exe.004

abcdef
09-12-2013, 05:59 PM
http://img547.imageshack.us/img547/4063/eii8.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/2620/zgjd.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/3445/3x5y.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/9969/bpqh.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/9688/odh3.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/4995/62ds.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/1357/okkq.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/2060/niq6.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/3996/32dx.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/1794/4mx4.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/9850/iaed.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/7996/xlaf.jpg

Cách cài đặt: giải nén đi đâu cũng đc, vào game bằng Compete-king launcher, mua súng bằng Compete-king weapon store (hướng dẫn đă có trong file nén - NÊN ĐỌC KĨ)
Cuối cùng là Link down:
Link fshare
http://www.fshare.vn/file/WRK771D8JN/ (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=www.fshare.vn/file/WRK771D8JN/)
http://www.fshare.vn/file/ODEDUVZLU3/
http://www.fshare.vn/file/71SGJ8JIM0/
http://www.fshare.vn/file/BRZD4S33SZ/

pass là ckvn

Link safeshare

http://safeshared.com/MAsmJh5EwgOqK2PbD50cPJHG (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=safeshared.com/MAsmJh5EwgOqK2PbD50cPJHG)

khi down ở safeshare th́ các bạn nên down thế này nhé:
http://img32.imageshack.us/img32/4305/0mvq.jpg

abcdef
09-14-2013, 05:42 PM
hiện nay css có bản setti đang được rất nhiều người chơi v́ chơi được online. Nhưng rất hốt về khoản skins, cụ thể là cài đặt các skin khi vào game th́ ko nh́n thấy ( vứt súng xuống đất hoặc ko nh́n thấy AI cầm súng). Sau đây ḿnh xin mạn phép gửi tới các bạn các skin súng ko bị lỗi do ḿnh sưu tầm đc, dù chưa phải hoàn hảo lắm nhưng cũng đă khắc phục được t́nh trạng rất khó chịu là ko nh́n thấy súng. Các bạn nên xoá skin cũ đi để tránh t́nh trạng loạn skin và enjoy theo đường dẫn "Counter-Strike Source\cstrike\custom"
Xin cảm ơn !
http://www.mediafire.com/download/be...incsssetti.zip (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=www.mediafire.com/download/bedr4qlxrd5hb2c/skincsssetti.zip)

abcdef
09-14-2013, 08:16 PM
download cf offline 2013 full bản chuẩn , download dot kich offline phien ban moi nhat 2013 , tải game cf offline cho win7 xp , tài game dot kich offline cho pc máy tính

1 vài h́nh ảnh trong game:

http://2.bp.blogspot.com/-mTHQvwsITSQ/UV-C0gdiXVI/AAAAAAAAACc/olrDKnjeN-Q/s1600/bibom1cf.png
http://1.bp.blogspot.com/-18eL7xNXerw/UV-C0OrTBaI/AAAAAAAAACU/Cb3R5nTfRFM/s1600/bibom2cf.png
http://2.bp.blogspot.com/-1wXjUVfeEQE/UV-C0hzsXVI/AAAAAAAAACg/rFp40iJk8Qk/s1600/bibom3cf.png
http://1.bp.blogspot.com/-6YF5fZXAkYs/UV-C5yI8-bI/AAAAAAAAACs/WB9_Yf5cNAc/s1600/bibom5cf.pnghttp://4.bp.blogspot.com/-Dnn8V42Ojik/UV-C-yNc1uI/AAAAAAAAADE/e3a3Z6bEKYI/s1600/bibom7cf.png

Hướng dẫn đăng kư tài khoàn:

Bước 1: Các bạn chạy file CSRED.exe và bấm vào nút REGISTER


http://2.bp.blogspot.com/-IXvNNvVqihc/UV-DExWHTjI/AAAAAAAAADk/Bj076oRhrKA/s1600/bibom9cf.png

Bước 2: Các bạn nhập Tên tài khoản, mật khẩu, Tên nhân vật tương ứng vào và bấm Xác nhận


http://3.bp.blogspot.com/-MkDHqFMiEp4/UV-DDFEGNaI/AAAAAAAAADY/JBYhsATMOF8/s1600/bibom19cf.png
Sau đó, nó sẽ tạo , lúc này bạn có thể vào game và chơi !


http://2.bp.blogspot.com/-xfQoYvi24AE/UV-DDBMGNUI/AAAAAAAAADU/F_bQGhTyNqo/s1600/bibom11cf.png
Ḿnh đă tạo sẵn 1 tài khoản cho những bạn nào không thích lập acc mới .
Account : suzuni
password : 123
[B]
Hướng dẫn vào game CF :

Chạy file CSRED.exe ( cũng là File đăng kí acc )

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...44489828_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p526x296/1010635_266608220134755_644489828_n.jpg)

Và nhấn START


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p526x296/1044145_266605276801716_533750047_n.jpg
chúc các bạn chơi game vui vẻ!

link tải về máy: http://up.4share.vn/d/3d0f0c0e09040e0d (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=up.4share.vn/d/3d0f0c0e09040e0d)

Ủng hộ cho ḿnh với nha các bạn

abcdef
09-15-2013, 09:26 PM
CS RED 1.7 - OPEN SOURCE

Những chức năng chính trong bản này :

- Sửa lại chế độ ĐÀO TẨU , bạn không c̣n phải tự ḿnh chạy đi tạo các điểm đào tẩu th́ mới chơi được nữa. Bạn có thể xài luôn các map ES_ có sẵn của Counter Strike hoặc down trên GameBanana.

Bạn có thể t́m các map đào tẩu tại : http://cs.gamebanana.com/maps/cats/6713 (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=cs.gamebanana.com/maps/cats/6713)

- Sửa lại lỗi không tăng level

- Thêm các súng mới :
+ Cheytac M200 : Súng ngắm, Bolt-Action, nạp đạn theo kiểu shotgun, 7 viên một băng
+ XM25 : Chắc các bạn không quên khẩu Barrett M99 bắn đạn nổ, khẩu này cũng như vậy ( 6/6)
+ WA200 [Thermal] : Súng ngắm , cảm biến nhiệt


- Ở bản này, chúng tôi mở khóa các file shop , người chơi có thể tự thêm súng , nhân vật, và các vật phẩm khác vào game http://www.vn-zoom.com/images/smilies/1.gif
- Các vũ khí hỗ trợ chức năng AIM DƠWN SIGHT - Ngắm dọc thân súng
Link down :

http://www.mediafire.com/?uu55d83b9oawd5p (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=www.mediafire.com/?uu55d83b9oawd5p)

Link SOURCE CODE

- CODE AMXX : http://www.mediafire.com/?9eo9qxd9ad8nkk8 (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=www.mediafire.com/?9eo9qxd9ad8nkk8)
- CODE LAUNCHER : http://www.mediafire.com/?1p3wd89zx77bwqi (http://www.mediafire.com/?1p3wd89zx77bwqi)


Lời cuối cùng : Đây là bản cuối cùng mà Team CS RED làm, mong rằng CS RED đă giúp bạn giải trí sau những ngày học tập , lao động mệt nhọc. Và cũng mong có những bạn đam mê, sẽ tiếp tục phát triển nó như CS BTE từ CSO NST http://www.vn-zoom.com/images/smilies/1.gif

Cách thêm vũ khí và vật phẩm th́ tôi sẽ có những TUT hướng dẫn sau


CÁCH CÀI ĐẶT :

- DOWNLOAD , giải nén và copy đè vào CS RED 1.65


NẾU BẠN CHƯA CÓ CS RED 1.65 th́ down ở đâyPart 1 : http://me.zing.vn/apps/sharefile?par...szNDgwMzg2MQ== (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/NDMyMyszNDgwMzg2MQ==)
Part 2 : http://me.zing.vn/apps/sharefile?par...szNDgwMzg2MQ== (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/NDMyMiszNDgwMzg2MQ==)
Part 3 : http://me.zing.vn/apps/sharefile?par...szNDgwMzg2MQ== (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/NDMyNCszNDgwMzg2MQ==)
Part 4 : http://me.zing.vn/apps/sharefile?par...szNDgwMzg2MQ== (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/NDMyNSszNDgwMzg2MQ==)

abcdef
10-06-2013, 08:37 PM
Counter Strike - Source Mod pack ( All skin + UI,HUD ) và 1 số Map - Mod cs 1.6 (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)


I-Counter strike -Source mod pack I
Counter Strike - Source quá nổi tiếng rồi nên ḿnh chỉ đưa thông tin bản Mod pack này lên thôi
Bản này do ḿnh tự làm, nguyên liệu từ css.gamebanana.com
- Thay skin các loại súng ( skin từ css. chuối )
- Thay lại giao diện ( từ css. chuối )
- Thay đổi nhân vật
- Tăng thêm độ văng cho xác chết => bị 3z bắn chết bay xa mấy mét liền http://www.vn-zoom.com/images/smilies/24.gif
- Fix lại damage 1 số loại súng ( 3z tăng damage và độ wallbang http://www.vn-zoom.com/images/smilies/4.gif )
Các skin đều nặng nên sẽ tụt vài fps http://www.vn-zoom.com/images/smilies/4.gif
Video

Máy cùi nên video khá giật http://www.vn-zoom.com/images/smilies/2.gif
Link downhttp://www.vn-zoom.com/images/smilies/2.gif ~~900 mb )
http://up.4share.vn/f/360507020e070e... Modpack.rar (http://appmobile9.com/redirect.php?url=up.4share.vn/f/360507020e070e06/CS-S Modpack.rar)

Trong phần các bạn down về hăy chép vào thư mục " cstrike " của thư mục game của các bạn, cài UIModPack trước rồi cài WeaponPack
Ngoài ra trông file .rar c̣n có vài Map ḿnh thấy khá hay nên Up lên,riêng map napoli th́ khá nặng ( hơn 50 mb ) nên sẽ gây tụt fps, khuyến cáo trước
Map down từ
http://www.cstrike-planet.com/maps/source (http://appmobile9.com/redirect.php?url=www.cstrike-planet.com/maps/source)

II -Update Mod pack II:
Cuối cùng hôm nay cũng rảnh,ḿnh xin chia sẻ với anh em bộ Counter strike-source mod pack II nhé http://www.vn-zoom.com/images/smilies/4.gif
- Thay đổi vài loại súng,dao
- Thay đổi nhân vật
- Mod lại số thứ:hiệu ứng máu,bom nổ,lend scope,..
- Thêm vài hiệu ứng linh tinh khác
- Thay đổi Ragdoll mới,nhân vật ngă chết hợp lí hơn và bay xác do HE khủng khiếp hơn http://www.vn-zoom.com/images/smilies/24.gif
- Add thêm vài map của Counter strike - Global Offensive
Screenshot:
Weapon:
http://i1294.photobucket.com/albums/b602/Cuong_NEU/vk2_zpse4b352c5.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)[/URL]
http://i1294.photobucket.com/albums/b602/Cuong_NEU/vk3_zpsf41227cf.jpg (http://s1294.photobucket.com/user/Cuong_NEU/media/vk2_zpse4b352c5.jpg.html)
http://i1294.photobucket.com/albums/b602/Cuong_NEU/vk1_zps897eb5da.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
Đây là hiệu ứng của Ragdoll,bay khá là cool
http://i1294.photobucket.com/albums/b602/Cuong_NEU/Ragdoll1_zps8700d6e1.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i1294.photobucket.com/albums/b602/Cuong_NEU/Ragdoll2_zpse881789d.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
Vài hiệu ứng:
http://i1294.photobucket.com/albums/b602/Cuong_NEU/BombLED_zps597c6b05.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i1294.photobucket.com/albums/b602/Cuong_NEU/HE_zps450cb4a4.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
Bảng thành tích:
http://i1294.photobucket.com/albums/b602/Cuong_NEU/scorebar_zps80342b5d.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
Map từ CS-GO
http://i1294.photobucket.com/albums/b602/Cuong_NEU/de_dust2_zpsc58e1129.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://i1294.photobucket.com/albums/b602/Cuong_NEU/cs_go_de_dust0041_zpsd3229920.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)

Link down tất cả 4share ~ 800 mb:
[URL="http://appmobile9.com/redirect.php?url=up.4share.vn/f/685b595e5e5d585a/CS-S ModPack.rar.file"]http://up.4share.vn/f/685b595e5e5d58...dPack.rar.file (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)

Link down các file chia nhỏ cho các bạn:
1.GUI pack:
http://up.4share.vn/f/57646661616267...0pack.rar.file (http://appmobile9.com/redirect.php?url=up.4share.vn/f/5764666161626762/GUI pack.rar.file)

2.Effects
http://up.4share.vn/f/5e6d6f68686b6e6a/Effects.rar.file (http://appmobile9.com/redirect.php?url=up.4share.vn/f/5e6d6f68686b6e6a/Effects.rar.file)

3.Player
http://up.4share.vn/f/596a686f6f6c6960/Player.rar.file (http://appmobile9.com/redirect.php?url=up.4share.vn/f/596a686f6f6c6960/Player.rar.file)

4.Weapon pack
http://up.4share.vn/f/72414344444743...0pack.rar.file (http://appmobile9.com/redirect.php?url=up.4share.vn/f/7241434444474342/Weapon pack.rar.file)

5.Map pack ( vài map thôi nhưng khá nặng v́ đây là hàng từ CS-GO sang http://www.vn-zoom.com/images/smilies/4.gif )
http://up.4share.vn/f/5a696b6c6c6f6a6d/Map.rar.file (http://appmobile9.com/redirect.php?url=up.4share.vn/f/5a696b6c6c6f6a6d/Map.rar.file)

Có thể xem folder trên 4share của ḿnh:
http://up.4share.vn/d/5467656262616465 (http://appmobile9.com/redirect.php?url=up.4share.vn/d/5467656262616465)

PS:Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng,cài theo các bước kẻo ngộ độc nhé http://www.vn-zoom.com/images/smilies/hehe.gif Có khẩu 3z royal của CF bên trong Mod pack 800mb ấy ai thích th́ copy vào xài nhé
Mọi skin vũ khí,GUI,HUD đều lấy từ:
http://css.gamebanana.com/skins (http://appmobile9.com/redirect.php?url=css.gamebanana.com/skins)

Bạn nào hảo tâm up video review dùm ḿnh với nhé http://www.vn-zoom.com/images/smilies/4.gif Ḿnh máy yếu ko quay video được mà cũng ko có mạng mà Up http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif
**Counter strike- Source setup
Dưới đây là link down bản cài đặt CS-S của ḿnh, bản này đă mở khoá,thay skin, map thoải con gà mái http://www.vn-zoom.com/images/smilies/4.gif thay đổi các chỉ số cũng thoải mái luôn:
- Bạn muốn thay đổi tên hiển thị,VD:tên súng là AWP và muốn đổi thành Barrett th́ vào "cstrike\resource\" t́m file "cstrike_english" và t́m tới khẩu đó đổi http://www.vn-zoom.com/images/smilies/4.gif
- Bạn muốn thay đổi damage,tầm xa, độ nặng,độ giật?T́m đến "cstrike\scripts" t́m file súng đó:weapon_tên súng ( weapon_awp) và t́m đổi
Download here:
http://up.4share.vn/f/625153575b5155...-CS_Source.rar (http://appmobile9.com/redirect.php?url=up.4share.vn/f/625153575b515553/Setup-CS_Source.rar)

Note:
-cài đặt bằng file "setup.exe"
- vào game bật "console" lên thay đổi tên,gơ command:setname <tên bạn muốn> (VD setname CuongNEU )
- Vào Options - tuỳ chỉnh
- Vào game b́nh thường http://www.vn-zoom.com/images/smilies/4.gif

abcdef
10-11-2013, 08:58 PM
[SKYDRIVE] CSO-NST Beta 3 New Update - mod cs 1.6 đẹp (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)


TIPS: vâng! như tiêu đề th́ đây là bản update mới nhất của CSO Beta 3 đc up lên bởi ḿnh...http://www.vn-zoom.com/images/smilies/4.gif chắc chắn đă có nhiều đă chú đă biết mod cho CS rồi và bản này chủ yếu tớ update thêm súng là v́ mục đích cá nhân chơi cho vui, v́ thế tớ muốn chia sẻ để cho những ai đă và đang chơi CSO Beta 3 đc tận hưởng thêm nhiều cây súng mới nhất + nhân vật mới (tớ cũng sẽ update thường xuyên ) http://www.vn-zoom.com/images/smilies/3.gifhttp://www.vn-zoom.com/images/smilies/4.gif


SCREENSHOT:
New Weapons (Updated):

http://images3.wikia.nocookie.net/__cb20130618114021/cso/images/a/ae/Awpz.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20130625211007/cso/images/4/49/Skull8.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20130621201120/cso/images/9/90/Plasma.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20121024061342/cso/images/7/72/M60e4g.pnghttp://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130206102961/cso/images/b/bd/Snake_sword.pnghttp://images1.wikia.nocookie.net/__cb20121120121946/cso/images/0/0e/Dbarrelg.pnghttp://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130506135856/cso/images/6/65/Tbarrel.pnghttp://images3.wikia.nocookie.net/__cb20130622001110/cso/images/4/49/Lightsaber.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20130202033254/cso/images/2/2c/Balrog1.pnghttp://images4.wikia.nocookie.net/__cb20130314073433/cso/images/f/f4/Balrog3.pnghttp://images1.wikia.nocookie.net/__cb20120923041123/cso/images/d/d5/Balrog5.pnghttp://images1.wikia.nocookie.net/__cb20120713085147/cso/images/b/b8/Balrog7.pnghttp://images1.wikia.nocookie.net/__cb20121204195248/cso/images/d/d8/Balrog9.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120427120743/cso/images/c/cd/Skul_11_copy.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20130410134707/cso/images/4/4c/Skull4.png (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120212131511/cso/images/thumb/3/3f/Bazooka.png/200px-Bazooka.pnghttp://images4.wikia.nocookie.net/__cb20130206104108/cso/images/c/cc/Chainsaw.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20121106125219/cso/images/b/bd/Uts15.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20111228061508/cso/images/b/b0/Deautomag.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120702140648/cso/images/7/78/Ethereal.pnghttp://images4.wikia.nocookie.net/__cb20121120120405/cso/images/d/db/Thunderbolt.pnghttp://images3.wikia.nocookie.net/__cb20130419124532/cso/images/b/ba/6940049224801203948.pnghttp://images4.wikia.nocookie.net/__cb20120314161631/cso/images/e/ed/Avalanche.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20121218221903/cso/images/6/65/Mg36xmas.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120519090445/cso/images/5/53/M82.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20121106125622/cso/images/2/29/M249veteran.pnghttp://images4.wikia.nocookie.net/__cb20120823062837/cso/images/b/b3/W_lightning_lz-1.jpghttp://images3.wikia.nocookie.net/__cb20120823062636/cso/images/c/c6/W_lightning_hz-1.jpghttp://images4.wikia.nocookie.net/__cb20120520015961/cso/images/4/4f/Firecracker_gfx.pnghttp://images1.wikia.nocookie.net/__cb20120702140715/cso/images/c/c8/M32.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120831142042/cso/images/b/b7/Kingcobra.pnghttp://images4.wikia.nocookie.net/__cb20120516022728/cso/images/b/b6/Ksg12g_gfx.pnghttp://images1.wikia.nocookie.net/__cb20120314125804/cso/images/6/6a/Mk48.pnghttp://images1.wikia.nocookie.net/__cb20120925110715/cso/images/1/18/Dragonsword.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120427120645/cso/images/e/ea/Tomahawk.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120915032037/cso/images/c/c9/Katanad.pnghttp://images4.wikia.nocookie.net/__cb20120702140728/cso/images/f/fd/Nataknifed.pnghttp://images3.wikia.nocookie.net/__cb20120314163048/cso/images/2/2b/Stg44g.pnghttp://images4.wikia.nocookie.net/__cb20120725075543/cso/images/7/7b/Spas12Cobra.pnghttp://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130326124602/cso/images/6/62/M16a1v.pnghttp://images1.wikia.nocookie.net/__cb20120702140747/cso/images/d/d0/Violingun.pnghttp://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130206105621/cso/images/8/88/Ump45snake.pnghttp://images1.wikia.nocookie.net/__cb20121023142446/cso/images/c/cc/Oicw.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120615045106/cso/images/9/96/M249camo.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120925110627/cso/images/2/26/As50g.pnghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120427120756/cso/images/a/a6/Cannon.png


(http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
In-Game:

http://farm9.staticflickr.com/8524/8555868959_1239cc935f_b.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://farm9.staticflickr.com/8229/8555868965_d7671bbe1a_b.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://farm8.staticflickr.com/7291/8740431096_819ed8287f_b.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://farm8.staticflickr.com/7282/8740431088_ac417d674b_b.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://farm8.staticflickr.com/7289/8740431040_9922cc52b4_b.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://farm8.staticflickr.com/7291/8740431020_c85394448e_b.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://farm8.staticflickr.com/7292/8739314063_a63368aeaf_b.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://farm8.staticflickr.com/7286/8739313953_0b6f9e45a4_b.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)
http://farm8.staticflickr.com/7292/8740430914_87fd3e59f9_b.jpg (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)

CHÚ Ư:

khi down xong và giải nén th́ máy sẽ báo là có virus, nhưng virus máy báo đó th́ là các tệp của game, v́ thế mấy chú đừng xóa hay lo lắng ǵ về nó, các tệp đó vô hại, chính máy tớ cũng báo khi down và chơi bản gốc CSO Beta 3 của chú sontung0, để chơi đc tốt hơn th́ khuyên mấy chú nên tắt tạm thời các tŕnh quét virus hoặc để tệp tin của CSO NST Beta 3 vào mục Whitelist, xin cảm ơn http://www.vn-zoom.com/images/smilies/1.gif

mong những ai đă và đang chơi bản update này của tớ up link sang một host khác (càng nhiều càng tốt) để tiện cho việc download của một số người hơn, v́ do hoàn cảnh nên tớ mới chỉ có host này, ko tiện để up host khác, v́ thế những ai đă up th́ hăy send link qua cho tớ nhé -> cảm ơn rất nhiều http://www.vn-zoom.com/images/smilies/3.gifhttp://www.vn-zoom.com/images/smilies/4.gif

tớ cũng xin nhờ một số sự trợ giúp cần thiết từ phía các bạn, cùng tớ update cho bản CSO NST Beta 3 này đc hoàn thiện hơn... hiện tại th́ tớ đang mắc ở hai chỗ, đó là vụ HUD cho súng và fix lại chế độ chơi, v́ thế những ai quan tâm có thể pm cho tớ qua knightvvp@yahoo.com hoặc comment ngay topic này cũng đc http://www.vn-zoom.com/images/smilies/3.gifhttp://www.vn-zoom.com/images/smilies/4.gif
DOWNLOAD:

MEGA (http://appmobile9.com/redirect.php?url=mega.co.nz/#F!18hU2SLC!OKKT1EDWKwxTrM3jJL78hw)

UPDATE
(giải nén thẳng vào thư mục CSO NST Beta 3 luôn nhá):

Update 4/7/2013 (http://appmobile9.com/redirect.php?url=mega.co.nz/#!94pUQShL!IoRHsC7cwq98zs6AQJkf7HxqtjoIaoueZe1m10g whZE)

-Súng mới
-Nhiều thông số đc thay đổi để thích hợp với từng loại vũ khí hơn
-Hand re-make (ở một số vũ khí)
-Re-textures (ở cây AK47 60R, M24, MG36 X-MAS và TRG42)
-Thay đổi súng trong ḥm tiếp tế (tổng cộng là 3 khẩu đă đc thay đổi-> rất cool)
-C̣n nhiều nữa.... http://www.vn-zoom.com/images/smilies/3.gifhttp://www.vn-zoom.com/images/smilies/4.gif
-Mặt hạn chế: code tớ viết c̣n sai nhiều nên anh em có ǵ sửa giúp ḿnh nhá; HUD đă fix đc một nửa và tất nhiên vẫn c̣n lỗi; chế độ chơi chưa biết fix làm sao http://www.vn-zoom.com/images/smilies/2.gifSOUNDTRACK
(nhạc nền trong launcher của game dành cho mấy chú nào thích http://www.vn-zoom.com/images/smilies/71.gifhttp://www.vn-zoom.com/images/smilies/4.gif):
CSO NST Beta 3 New Update - La La La (Auburn ft. Iyaz) (http://mp3.zing.vn/bai-hat/La-La-La-Feat-IYAZ-Sx-Auburn/IW7EC6O0.html)
Update 4/7/2013 - Rock It (Sub Focus) (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Rock-it-Sub-Focus/IW8AOOZ7.html)

abcdef
10-16-2013, 12:07 AM
Download CS source zombie mod: zombie escape offline
Đầu tiên bạn phải download CS source:

* Hướng dẫn:
- Sau khi tải về nhớ đổi tên file về kư tự b́nh thường không sẽ báo lỗi.
Nguồn bản CS source: duyhoang_tina post
Link zombie escape
http://www.fshare.vn/file/WOI81QRWFA/ (http://appmobile9.com/redirect.php?url=www.fshare.vn/file/WOI81QRWFA/)
Sau khi dow xong bản CS là bản zombiescape.exe
Cài bản CS source trước xong copy ra 1 file khác v́ copy vào zombie rồi là zombie luôn ko c̣n người nữa
C̣n bản zombie escape chạy file .exe chọn đường dăn đến CS source phần c̣n lại nó sẽ làm hết
Chúc mọi người chơi CS zombie escape vui vẻ
Chơi offline được cấu h́nh th́ xem cấu h́nh ở CS source chơi qua bạn bè với mạng lan nhé chơi với bot đi được một khúc là thắng rồi nó không rượt nữa đâu nhé bạn nào không biết cài zombie escape th́ ḿnh sẽ update video cài sau cho
Chọn map zombie escape v1 nhé bạn
H́nh ảnh do ḿnh chơi thử:


Một số CSS mới cực hot:


zom
password zombie escape: zombiescape
update zombie escape v2: http://www.mediafire.com/?ifwdqkw0dj1oqh2 (http://appmobile9.com/redirect.php?url=www.mediafire.com/?ifwdqkw0dj1oqh2)
password: zombie escape
đang cập nhật zombiescape v2,3,4 và nhiều hơn nữa mong các bạn ủng hộ
bất cứ bạn nào có vấn đề game yêu cầu post h́nh th́ sẽ giải đáp mọi trường hợp chỉ nói bằng miệng tôi không giải quyết nhé, lư do đă gặp nhiều trường hợp nói nhưng không có h́nh ai biết lỗi ǵ mà sửa mong các bạn thông cảm
đă up ảnh mới các map titanic và deathstar của zombie escape sẽ ra mắt các bạn sớm
Cấu h́nh game:
YÊU CẦU HỆ THỐNG
Tối thiểu:
* Hỗ trợ Hệ điều hành: Microsoft Windows 2000/XP
* CPU: 1.2 GHz
* RAM: 256 MB
* VGA: 128 MB
* Dung lượng: Tối thiểu 4 GB
* Card Âm thanh: Tương thích DirectX 9.0c

Đề nghị:
* CPU: 2.4 GHz
* RAM: 512 MB
* VGA: 256 MB hoặc cao hơn
Khuyến nghị các bạn khi chơi th́ ram cỡ 1gb c̣n cpu cỡ 2ghz là ngon
Update zombie escape v3 gồm có deathstar titanic và các map khác:
link download: http://www.mediafire.com/?5qntjv0ahtbfg7k (http://appmobile9.com/redirect.php?url=www.mediafire.com/?5qntjv0ahtbfg7k)

abcdef
10-30-2013, 10:28 AM
Mod cs 1.6 đẹ (http://vozfozum.com/threads/756-ban-mod-cs-1-6-mod-half-life-1-6-cuc-dep-mod-cs-1-6-mod-half-life-chuan-nhat-2013.html)p quá :D
Download về thôi c̣n ǵ nữa :D