PDA

View Full Version : AOE 1 cho win 8 bản gốc - chơi đế chế 1 trn win 8 full downloadabcdef
10-11-2013, 09:12 AM
AOE 1 (http://vozfozum.com/threads/99-download-aoe-1-tai-game-de-che-xanh-1-link-mediafire.html), l game đ qu cũ nhưng sức hấp dẫn của n th khng ai c thể chối từ. Sau khi nng cấp đời my ln win 8, th khng thể chơi aoe 1 trn win 8 (http://vozfozum.com/threads/880-aoe-1-cho-win-8-ban-goc-choi-de-che-1-tren-win-8-full-download.html) được. Mnh đ quần thảo v tm ra được bản đế chế cho win 8 v n l file ci đặt gốc, khng chỉnh sửa g...

http://i.imgur.com/LPuqFi1.png

(file .bin tận hơn 300MB thế m dung ultral iso giải nn cn c gần 200 MB ở đy mnh chỉ gửi file đ giải nn)
aoe 1 cho win 8
Hướng dẫn cơ bản:
Download
http://up.4share.vn/f/7d4e4d4b494f4844/DECHECHUAN.rar (http://appmobile9.com/redirect.php?url=http://up.4share.vn/f/7d4e4d4b494f4844/DECHECHUAN.rar)
giải nn
----->>>
chạy file: AOESETUP
chon Install ----> ..... (next) (cho đến khi kết thc)
sau đ copy 3 file trong thư mục crack vo folder ci game
đồng cho n ghi đ nh...
(thư mục crack mnh nn nằm cng trong file ci đặt.)
vậy thi... thế l chiến... cả garena cũng ok...
lần đầu viết bi cc bc thank cho em pht nh... hehe (mừng qu vo lm trận AOE đ...)