PDA

View Full Version : Download Onekey Ghost 8.0.0.206 full – Backup và Restore Ngay Trong Windows 7,8,8.1abcdef
10-26-2013, 04:02 PM
Bạn muốn Backup và Restore dữ liệu máy tính, nhưng thật khó để sử dụng đĩa hirenboot (http://vozfozum.com/threads/637-download-hiren-s-boot-15-5-moi-nhat-hiren-s-boot-15-5-15-trong-1.html) thành thạo, với phần mềm Onekey Ghost, điều đó trở lên thực sự đơn giản. Phần mền Onekey Ghost 8.0 full (http://vozfozum.com/threads/947-download-onekey-ghost-8-0-0-206-full-backup-va-restorengay-trong-windows-7-8-8-1.html) mới nhất này, với giao diện tiếng việt dễ sử dụng cho bất kỳ ai.


https://lh4.googleusercontent.com/-LBBps9kGcJg/USF2zE7Ss2I/AAAAAAAAJgM/Z3qwjCtqQVs/s543/Onekey%2520Ghost%2520ymlf%2520%25208.0.0.206%2520V ietHoa.jpg (http://vozfozum.com/threads/947-download-onekey-ghost-8-0-0-206-full-backup-va-restorengay-trong-windows-7-8-8-1.html)

Cập nhật phiên bản mới của phần mềm Onekey Ghost 8.0.0.206 vừa được phát hành vào ngày 06/02/2013, Việt hóa bởi tác giả PTK911.

Có ǵ mới trong phiên bản Onekey Ghost 8.0.0.206

Hỗ trợ tốt hơn và nhanh hơn đến 30% hiệu suất làm việc trên Windows 7 và 8
Tăng cường hỗ trợ tập tin h́nh ảnh WIM
Nâng cao khả năng làm việc trong môi trường DOS
Hỗ chợ chuẩn UEFI 2
Khả năng nhận dạng phân vùng ẩn được cải thiện
Và các sửa lỗi khác
DOWNLOAD
Quote:
Kleii : https://www.kleii.com/f/5121771706bbad2048000019 (http://nailsart2013.com/redirect.php?url=vozforums.com/redirect/index.php?link=https%3A%2F%2Fwww.kleii.com%2Ff%2F5 121771706bbad2048000019)
Mediafire : http://www.mediafire.com/?cbslsqmo3aq5wtz (http://nailsart2013.com/redirect.php?url=vozforums.com/redirect/index.php?link=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3 Fcbslsqmo3aq5wtz)
Dropbox : http://db.tt/csSXDHfv (http://nailsart2013.com/redirect.php?url=vozforums.com/redirect/index.php?link=http%3A%2F%2Fdb.tt%2FcsSXDHfv)
Upfile : http://upfile.vn/dbSA (http://nailsart2013.com/redirect.php?url=vozforums.com/redirect/index.php?link=http%3A%2F%2Fupfile.vn%2FdbSA)