• ĐỂ THẤY LINK DOWNLOAD MIỄN PHÍ
 • bài tập tiếng anh viết lại câu có đáp án, bai tap viet lai cau dieu kien co dap an lớp 9
  Một số bài tập tiếng anh viết lại câu có đáp án giúp các giáo viên soạn bài kiểm tra
  Demo:
  Exercise 1: Rerwite the following sentences that keep the same meaning.
  1. It isn’t necessary to finish the work to day.
  --> You don’t ………………………………………………..………………………………..………………………..…..
  2. Sally finally managed to get a job.
  --> Sally finally succeeded ……………………………..………………………………..……………………...…….
  3. That’s the last time I go to that restaurant.
  --> I certainly…………………………...................................…..…… …………………………..……….......……………..
  4. “I advise you to take a holiday,” the doctor continued.
  --> You’d ……………………………..………………………………..……………………….............. ..................................
  Đap Án:
  1. You don’t have to finish the work today.
  2. Sally finally succeeded in getting a job.
  3. I certainly won’t go to that restaurant any more.
  4. You’d better take a holiday.

  Bài tập viết lại câu tiếng anh có đáp án
  Link tải bài tập:
  http://upfile.vn/jdGQNkZCKqBm/bai-tap-viet-lai-cau-tieng-anh-rar.html
  https://www.mediafire.com/?eu8b4bl7y33z4o7
  pass: http://vozfozum.com
  Tải thêm các bộ bài tập viết lại câu tiếng anh:

  Download link mediafire: http://mediafire.com/umziwmdzz0z1  DOWNLOAD LINK NHANH TẠI ĐÂY
  Link mediafire: Link Mediafire - Link Fshare: Fshare